Jak zapisać pliki do druku?

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat przygotowania plików do druku.
Szczegółowe informacje o sposobie przygotowania i generowania plików do druku uzyskają Państwo pobierając plik ze specyfikacją techniczną.

Format pliku:PDF
Przestrzeń barwna:CMYK (Profil ISO Coated v2)
Rozdzielczość bitmap:300 dpi
Wielkość spadów:5 mm
Dodatkowe informacje:Linie cięcia określające format netto dokumentu.

Jak dostarczyć pliki do druku?

Pliki do druku przyjmujemy korzystając głownie z systemu Kodak Insite Prepress Portal. Jest to nowoczesne rozwiązanie pozwalające na przesyłanie, akceptację i zatwierdzanie materiałów do druku on-line. Pozwala on naszym Klientom na dostęp do ich prac z każdego miejsca i o dowolnej porze.

Aby zalogować się do systemu Kodak Insite Prepress Portal, w przeglądarce internetowej należy wpisać adres: http://insite.drukarniatinta.pl
Login i hasło otrzymają Państwo drogą mailową tuż po złożeniu zamówienia.

Opcjonalnie, pliki mogą Państwo przesłać za pośrednictwem konta FTP lub drogą mailową.

Podstawowe definicje

Apla – powierzchnia zadrukowana przez pełne pokrycie farbą (bez półtonów).

Bigowanie – czynność introligatorska polegająca na wyciśnięciu rowka w miejscach zagięcia papieru, kartonu lub tektury.

Certyfikacja proofa – kontrola poprawności wykonania materiału wzorcowego (ang. proof). Kontrola polega na porównaniu współrzędnych Lab na proofie (pasek kontrolny Ugra-Fogra) z wartościami Lab profilu ICC, wykorzystanego podczas wykonania wzorca. Certyfikowany proof posiadać powinien etykietę kontrolną z wynikami pomiaru ΔE.

CMYK – zestaw podstawowych kolorów stosowanych w poligrafii. W wyniku ich mieszania można otrzymać teoretycznie każdą inną barwę. Ten model kolorów polega na połączeniu czterech podstawowych barw: Cyan (jasnoniebieski), Magenta (purpurowy), Yellow (żółty), blacK (czarny).

CtP (Computer to Plate) – technologia wykonywania form drukowych stosowana w Drukarni TINTA.

DTP – określenie to pochodzi od angielskiego zwrotu „desktop publishing” i oznacza zakres prac związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów do druku, m.in. projektowanie stron, skład i łamanie, nanoszenie korekt, przygotowanie zdjęć, przygotowanie plików postcriptowych (PS) lub najczęściej PDF do drukarni.

Falcowanie – złamywanie (składanie) arkusza papieru po zadrukowaniu, celem otrzymania żądanego formatu z kolejną numeracją stronic.

FTP (File Transfer Protocol) – serwer umożliwiający przesyłanie plików do drukarni.

Gramatura – ciężar jednego metra kwadratowego wytworu papierniczego (bibułki, papieru, kartonu, tektury) wyrażony w gramach.

Grzbiet – krawędź (w oprawie zeszytowej) lub płaszczyzna (w oprawie klejonej) stanowiąca jeden arkusz razem z obiema okładzinami okładki.

Kolumna – złamany skład tekstu o określonej szerokości i długości, z ewentualnymi zdjęciami i tabelami, jedno- lub wielołamowy, opatrzony paginą lub bez paginy.

Linia cięcia, crop-marka – znak w postaci cienkiej kreski poza formatem netto strony, pokazujący w którym miejscu ma być przycięta na wymiar publikacja po jej wydrukowaniu i (jeśli trzeba) oprawieniu. W oprogramowaniu DTP linie cięcia nadaje się podczas generowania pliku PDF do druku.

Łam – określona liczba wierszy tekstu podstawowego stanowiąca kolumnę w układzie jednołamowym lub jej część w układzie wielołamowym.

Łamanie – w DTP jest to tworzenie obrazu kolumny poprzez nadanie surowej zawartości tekstowej cech tekstu sformatowanego oraz połączenie tekstu z grafiką. Łamanie odbywa się na podstawie projektu czyli makiety.

Materiały wzorcowe – materiały służące jako wzorzec barw w procesie drukowania. Materiałem wzorcowym może być składka zaakceptowana przez Klienta lub certyfikowany proof kontraktowy. Materiałem wzorcowym może być również niecertyfikowany proof lub druk z wcześniejszej edycji, jednak barwa na takim wzorcu traktowana jest jako poglądowa.

Nadrukowanie (ang. overprint) – atrybut związany z elementami graficznymi (ściślej: ich barwą) określający, że dany element będzie nadrukowany na wcześniejszy (tło).

Nakład – ilość egzemplarzy w jednym wydaniu książki, czasopisma, gazety lub innego druku.

Obwoluta – papierowa okładka z zakładkami, stosowana jako ochrona oprawy książki. Spełnia również rolę promocyjną.

Okładka – zewnętrzna ochrona wkładu książki, wykonana z kartonu (oprawa miękka) lub tektury (oprawa twarda).

Okładka własna – okładka drukowana razem ze stronicami środkowymi publikacji na jednym arkuszu drukarskim. Zewnętrzne stronice składki stanową okładkę.

Oprawa książki – czynność obejmująca składanie (falcowanie) wydrukowanych arkuszy do ustalonego formatu, zbieranie składek (kompletowanie), szycie / klejenie, łączenie z okładką oraz okrajanie.

Pantone (Color) Matching System (PMS) – to system identyfikacji kolorów opracowany przez firmę Pantone inc. Kolory oznaczane są numerem (np. 871) z oznaczeniami dodatkowymi takimi jak fluorescencja, metaliczność itp. Powstają one przez zmieszanie 18 pigmentów (w tym białego i czarnego), stąd ich odwzorowanie na skalach CMYK i RGB nie jest oczywiste.

Perforacja – szereg dziurek lub kresek wykonanych w procesie drukowania lub przy użyciu odpowiedniego urządzenia (grzebienia), zwanego perforówką, w celu ułatwienia oddzierania części papieru.

Profil ICC – zbiór danych (pliki o rozszerzeniu.icc), które charakteryzują kolor wejścia albo wyjścia urządzenia, zgodnie z normami ogłoszone przez International Color Consortium (ICC). Profili ICC używa się do kontroli procesu zachowania koloru w poligrafii.

Proof kontraktowy – wzorzec kolorystyczny symulujący efekt procesu drukowania techniką płaską offsetową. Za prawidłowy proof kontraktowy uznaje się taki, który poddany został procesowi certyfikacji zgodnie z obowiązującymi normami jakościowymi.

Spad – pole zadruku, które wychodzi poza format netto danej publikacji i jest przeznaczone do obcięcia. Stosowany, aby obszar druku dochodził do krawędzi po obcięciu arkusza. Brak spadu powoduje powstawanie błędów w trakcie operacji introligatorskich.

Użytek – jedna kopia pracy lub jej część, która mieści się na arkuszu drukarskim. Jeśli format pracy jest mniejszy niż format arkusza, przygotowuje się kilka użytków, np. na arkuszu A2 mieszczą się 4 użytki A4.

Wkład – w oprawie introligatorskiej, komplet zadrukowanych i złożonych (sfalcowanych) arkuszy skompletowanych z zachowaniem kolejności stronic, przygotowanych do połączenia z okładką.

Wkładka – oddzielnie wykonany druk (np. ulotka, prospekt, anons, ankieta itp.) wkładany w introligat, do gotowej książki lub czasopisma.

Wyklejka – jest to arkusz papieru o gramaturze zwykle trochę większej od arkuszy wkładu, który jest przyklejony zarówno do wewnętrznej strony okładziny okładki jak i do pierwszej (lub ostatniej) kartki wkładu. Głównym zadaniem wyklejki jest właśnie połączenie okładki z wkładem. Wyklejki są oczywiście dwie – każda dla jednej z okładzin okładki. Wyklejki stosuje się przy sztywnych okładzinach. Wyklejki są niezadrukowane lub zadrukowane tłem lub wzorem, natomiast informacje treściowe umieszcza się tam bardzo rzadko.

Wykrojnik – stosowane w poligrafii, w masowej produkcji, narzędzie do wycinania określonego kształtu z arkusza zazwyczaj zadrukowanego – płaszczyzna z trwale umocowanymi ostrzami jest przyciskana do zadrukowanego papieru i jednym uderzeniem wycina z arkusza cały złożony wzór np. siatkę pudełka. Często listwom tnącym (noże tnące, noże sztancujące) towarzyszą listwy bigujące (bigi), a czasami listwy perforujące (noże perforujące).

Trim box – jest to obszar zdefiniowany w formacie PDF, który określa format strony netto (po wydrukowaniu i obcięciu). Dokument dostarczony do drukarni musi posiadać zdefiniowany trim box.

Materiały do pobrania

Aby pobrać odpowiedni plik, należy kliknąć na wybrany link.

Specyfikacja techniczna przygotowania materiałów do druku

Instrukcja Kodak Insite Prepress Portal

© Copyright - Drukarnia TINTA Zbigniew Szymański