Studio DTP i CTP

Śledzimy aktualne trendy i wciąż się rozwijamy tworząc kreatywne projekty graficzne oraz funkcjonalne i nowatorskie konstrukcje opakowań. Realizowane u nas materiały reklamowe stają się bardzo skutecznymi narzędziami marketingowymi.

Pliki przygotowane przez klienta przyjmujemy korzystając głównie z systemu Kodak Insite Prepress Portal. Jest to nowoczesne rozwiązanie pozwalające na przesyłanie, akceptację i zatwierdzanie materiałów do druku on-line.

Aby zalogować się, w przeglądarce internetowej należy wpisać adres: http://insite.drukarniatinta.pl Login i hasło otrzymają Państwo drogą mailową tuż po złożeniu zamówienia.

Projektowanie

Jako dostawca kompleksowych usług nie tylko rozumiemy kwestie techniczne, ale także posiadamy kreatywne umiejętności. Na życzenie możemy wykonać projekt graficzny lub opracować siatkę wykrojnika.

Impozycja

Proces przetwarzania plików gotowych do druku nadzorują doświadczeni specjaliści z naszego działu CTP – od szczegółowego preflightu przez zaawansowaną impozycję aż po sprawne naświetlanie i wywołanie płyt offsetowych.

Proof kolorystyczny

Możliwość wykonania cyfrowych proofów kolorystycznych pozwala ocenić kolorystykę projektu i nanieść ewentualne zmiany czy poprawki, zanim rozpocznie się druk docelowy, gwarantując tym samym najwyższą jakość.

Sample i makiety

Zobacz gotowy produkt, zanim jeszcze zaczniemy drukować. Sample wydrukowane i wycięte na docelowym podłożu dają wrażenie dotyku wybranego papieru, autentyczności kolorów, funkcjonalności i ogólnego efektu.