Audyt FSC®

18 września 2020

We wrześniu 2020 roku po raz kolejny poddaliśmy się audytowi FSC®. Zakończyliśmy go bez działań korygujących, potwierdzając długoterminowe zaangażowanie TINTY w System Zarządzania Zasobami Leśnymi.

FSC® to znana organizacja międzynarodowa, która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Pod uwagę bierze się tu aspekty społeczne, ekologiczne oraz ekonomiczne. Organizacja weryfikuje, czy poddawane audytowi podmioty wytwarzają produkty z surowców pochodzących z odpowiedzialnych źródeł, a łańcuch dostaw obsługiwany jest kompleksowo przez certyfikowane firmy, dopełniające tych samych standardów.

Rodzaje oznaczeń FSC®

  • FSC® 100% – dla produktów wykonanych z drewna, które pochodzi wyłącznie z lasów certyfikowanych w systemie FSC®.
  • FSC® Recycled – dla produktów, które zostały wykonane z drewna lub papieru pochodzącego w całości z materiałów odzyskanych.
  • FSC® MIX – dla produktów, które zostały wykonane z drewna pochodzącego z materiałów z certyfikatem FSC®, z recyklingu lub z drewna kontrolowanego. Nie jest to pełna certyfikacja w systemie FSC®, jednak drewno kontrolowane nie może być pozyskiwane: w sposób niezgodny z prawem, z naruszeniem prawa oraz z plantacji lub lasów, w których drzewa są modyfikowane genetycznie.